Tillbaka                        Historia
Information

Fakta

Villkor

Kontakt

Mien

Galleri

Länkar

 

  Carl Carlsson Gyllenhielm  (1574-1650).

I början av 1570-talet föddes en pojke av prästdottern Katarina Nilsdotter. Pojken döptes till Carl efter sin far Hertig Carl. Hertig Carl var Gustav Vasas yngste son och blev sedemera Svensk Konung.

Så småningom adlades Carl och fick namnet Gyllenhielm, det samlingsnamn som Vasarnas oäkta barn brukade få.

Carl blev krigare. 1595-97 tog han tjänst i den franska armen, dåtidens form av krigshögskola. Så  småningom blev blev han krigsöverste i kriget mot Lettland. I slaget vid Kokenhusen förlorade svenskarna och Carl togs till fånga. Under 12 år satt han fängslad, hälften av tiden i bojor i en underjordisk fängelsehåla. Han hade dock tillgång till böcker, papper och penna. Under sin fängelsetid skrev han"Schola Captivitatis" Fångskapens skola. Han översatte också Psaltaren till svenska.

När Carl återkom från fångenskapen återtog han sina höga poster. Han blev fältmarskalk, riksråd och riksamiral.

1615 blev han friherre till Bergkvara. Till Bergkvara hörde också Midingstorp. Carl dog 1650 och på väggen vid gravkoret hänger de bojor som han bar under sin Polska fångenskap.

1679 beslöts att förlägga en örlogsflotta till södra Sverige och staden Karlskrona. I Midingstorp, som hade gott om ekskog, gick många timmerforor till kusten. Straffen var svåra om bönderna tog ek för egen del.